กำหนดปิดฐานข้อมูลทะเบียนองค์กรฯ และทะเบียนเกษตรกร

โปรดทราบ...

     ระบบปิดการบันทึกข้อมูลเฉพาะทะเบียนองค์กรฯ, ทะเบียนเกษตรกร (หนี้) เพื่อเปิดทดสอบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล กฟก. (iF) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยระบบเดิม (frdfund.go.th/app) จะให้บริการเรียกดูข้อมูลทางทะเบียนเท่านั้น

     ส่วนระบบทะเบียนลูกหนี้ (ตัดชำระหนี้ให้ กฟก.) และระบบตรวจสอบแผนและโครงการ ยังเปิดให้บริการตามปกติ

     กรณีตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร เพื่อเตรียมชำระหนี้แทน สามารถใช้ข้อมูลเดิมในระบบเดิม พิมพ์แบบตรวจสอบคุณสมบัติฯ ใช้ประกอบการชำระหนี้แทนได้ แต่หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง ต้องทำในระบบใหม่เท่านั้น

     ระบบใหม่ (iF) จะเปิดให้บริการที่ http://if.frdfund.go.th โดยจะทยอยเปิด เริ่มจากระบบจัดการสิทธิผุ้ใช้ระบบ (User) (31 ก.ค. 56) , ระบบสารบรรณ (เฉพาะส่วนกลาง 1 ก.ย. 56) , ทะเบียนองค์กรฯ (2 ก.ย. 56) , ทะเบียนเกษตรกร (9 ก.ย. 56) ฯลฯ ตามลำดับ

      สอบถามข้อมูล : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.021580342 ต่อ 3502-3505 หรือ Webmail : it@frdfund.go.th
บัญชีผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
Copyright (c) 2007 :: ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ::